زنان شاغل

قانون کاهش ساعت کاری زنان تصویب شد

زیتون- سخنگوی فراکسیون زنان مجلس خبر از آن داد که قانون کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص تصویب شد.  زهرا سعیدی مبارکه به خانه ملت گفت براساس این قانون، ساعت کار زنانی که «دارای فرزند زیر هفت سال، همسر

ساعت کار زنان با فرزند زیر ۶ سال کاهش می‌یابد

زیتون– به موجب قانون و به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان لایحه کاهش ساعت کار زنان، کارفرمایان نمی‌توانند به صرف استفاده زنان شاغل از مزایای کاهش ساعت کار یا مرخصی خاص، آنها را اخراج کنند. خانه ملت، در این باره نوشت: