بایگانی

۲۶ آذر ۱۳۹۵

تدریس زبان ترکمنی در دانشگاه های گلستان و خراسان شمالی

زیتون- شهرام کوسه غراوی، نماینده مجلس، خبر داد که از سال آینده تدریس زبان ترکمنی در دانشگاه‌های گلستان و خراسان شمالی آغازخواهد شد. بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی گرچه «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. ادامه…