رییس جمهوری برزیل

رییس جمهور برزیل به اتهام فساد مالی برکنار شد

زیتون- سنای برزیل امروز (چهارشنبه) دیلما روسف، رییس‌جمهوری چپگرای برزیل را به دلیل نقض قوانین مربوط به بودجه از مقام خود برکنار کرد. این کشور ۹ ماه درگیر پرونده استیضاح روسف بود. سنای برزیل با ۶۱ رای مثبت در برابر