ریحانه طباطبایی

????ریحانه طباطبایی آزاد شد

زیتون– ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در پی اتمام مدت حبس، دقایقی پیش از بند نسوان زندان اوین آزاد شد. به گزارش «زیتون»

آخرین مطالب