روسای کمیسیون های مجلس

فراکسیون امید ریاست کمیسیون های تخصصی را واگذار کرد

زیتون– محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، عزیز اکبریان نماینده کرج به عنوان رییس کمیسیون صنایع و فریدون حسنوند نماینده اندیمشک به عنوان رییس کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شدند. ایسنا خبر داد که در جلسه