روز خبرنگار

رسانه‌ها آزاد‌تر نشدند

  زیتون-سینا پاکزاد: حسن روحانی، یک روز پس از تنفیذ حکم خود، در ۱۳ مرداد سال ۹۲ با انجام مراسم تحلیف، رسما سکان ریاست جمهوری

آخرین مطالب