روز ارتش

ارتش به کل ملت تعلق دارد

زیتون- رییس جمهوری در مراسم رژه ارتش سخنرانی خود را با این فراز آغاز کرد که «ارتش جمهوری اسلامی ایران به کل ملت تعلق دارد و ارتش جناحی و حزبی نیست.» او در ادامه گفت که «طبق فرمان و وصیت امام و