روزنامه نگاری در ایران

صعود چهار پله ای ایران در «فهرست آزادی رسانه‌ها»

زیتون- در فهرست منتشر شده در مورد «آزادی رسانه‌ها» در سال ۲۰۱۵ از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با چهار پله صعود در مقایسه با سال گذشته، به رتبه ۱۶۹ از ۱۸۰ کشور جهان رسیده‌است. به گفته «گزارشگران بدون مرز»،