بایگانی

۱۰ مرداد ۱۳۹۵

گره‌ای که روحانی نتوانست باز کند

دو هزارمین روز حصر؛

زیتون- مهدی تاجیک:در بحبوحه انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ شعار « هزار روز گذشته/ موسوی برنگشته» توسط آن دسته از هوداران «جنبش سبز» که پس از تردید‌های بسیار سرانجام تصمیم به حمایت از روحانی گرفته بودند در خیابان‌ها سرداده می‌شد ادامه…

۱۰ مرداد ۱۳۹۵

#دوهزارروزحصر

???? به تداومِ ظلمِ حصرکنندگان اعتراض و از محصوران یاد می‌کنیم

زیتون-  در آستانه ی دوهزامین روز حصر رهبران«جنبش سبز»، در اعتراض به عدم پیگیری وعده‌ی رفع حصر  و بی اعتنایی حاکمیت به این مطالبه‌ی عمومی، جمعی از همراهان «جنبش سبز»  وب‌سایت «#دوهزار روز حصر»  راه‌اندازی کردند. به گزارش زیتون، این ادامه…

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

دلتنگی؛ ۲۰۰۰ روز از حصر گذشت

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

دادگاهم را برگزار کنند تا بگویم نجیب و نانجیب کیست

بازنشر در آستانه دوهزارمین روز حصر

زیتون- مهدی کروبی٬ رییس اسبق و محصور  مجلس، در اولین نامه‌اش از حصر از حسن روحانی٬‌ رییس جمهوری خواست تا بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، از «حاکمیت مستبد» جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاهش را برگزار کند. حسن روحانی تا کنون ادامه…