روابط ایران و آمریکا

افزایش تنش در خلیج فارس

زیتون- افزایش تنش‌ها در خلیج فارس میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا، باعث شد که فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا خواستار توافقی برای «چارچوب رفتاری»

آخرین مطالب