روابط ایران و آمریکا

پرداخت پول نقد به ایران توسط مجلس نمایندگان آمریکا ممنوع شد

زیتون- کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به طرح پیشنهادی رئیس این نهاد برای ممنوع شدن انتقال پول نقد به ایران «تحت هر شرایطی» رای مثبت داد. این طرح پس از آن ارائه شد که واشنگتن ۱.۷ میلیارد دلار مربوط

افزایش تنش در خلیج فارس

زیتون- افزایش تنش‌ها در خلیج فارس میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا، باعث شد که فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا خواستار توافقی برای «چارچوب رفتاری» میان نیروهای نظامی دو کشور در خلیج فارس شود. توافقی برای «کاهش ریسک» و جلوگیری