رهبر طالبان

پاکستان: کشف پاسپورت با ویزای سفر به ایران در خودروی رهبر کشته شده طالبان

زیتون– وزارت امور خارجه پاکستان مدعی شده است در داخل خودروی رهبر کشته شده طالبان پاسپورتی پیدا شده است که تصویری شبیه به رهبر کشته شده طالبان دارد و یک ویزای سفر به ایران در آن الصاق شده است. نیوزویک