رهبران محصور جنبش سبز

ابراز نگرانی انجمن اسلامی جامعه پزشکی از وضعیت سلامت محصورین

زیتون– انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامتی رهبران محصور جنبش سبز، اظهار نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که این انجمن، بنابر «وظیفه و رسالت حرفه‌ای و اجتماعی خود»، با ابراز نگرانی شدید