رفع حصر انتخابات اصلاح طلبان تهران

مطالبه رفع حصر در همایش انتخاباتی اصلاح‌طلبان

زیتون: نخستین گردهمایی انتخاباتی فراگیر اصلاح طلبان (گام دوم) در تهران توانست به رغم تبلیغات محدود در فضای مجازی، طیفی از طرفداران این جریان را به سالن چند هزار نفری حجاب بکشاند. به گزارش «زیتون»، جمعیتی که ساعت ۲ بعد از