بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

حامیان مرتضوی باید پاسخگو باشند

رضا قاضی نوری٬ فعال حقوق بشر

عذرخواهی مرتضوی گرچه ممکن است حاصل عوامل متعددی باشد ولی به احتمال قوی پیگیری‌های یک فرد بیشترین نقش را در اتفاق افتادن آن ایفا کرده است: عبدالحسین روح‌الامینی پدر محسن روح‌الامینی. عبدالحسین که از نزدیک‌ترین افراد به محسن رضایی است ادامه…