رحمانی فضلی

ایران حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین دارد

زیتون– وزیر کشور از وجود حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور خبر داد و اضافه کرد حدود دو هزار و ۷۰۰ محله حاشیه نشین نیز وجود دارد که نیازمند مراقبت، کنترل و حمایت هستند.  عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه

شمارش آرا تمام شد / سی نفر اعلام شده از لیست امید به مجلس رفته راه یافتند

زیتون-  رحمانی فضلی، وزیر کشور امروز در نشستی خبری در پاسخ به این سوال که چرا اعلام نتایج با سرعت تندی انجام می‌شد، گفت:« ما کندی شمارش نداشتیم. شمارش آرای همه حوزه‌ها به موقع انجام شد اما ما باید آراء را