رایزن فرهنگی

متوقف کردن خودروی مشکوک دیپلمات‌های فرانسوی و انگلیسی در کردستان

زیتون– اطلاعات سپاه استان کردستان از ضبط دوربین فیلمبرداری دو دیپلمات فرانسوی و بریتانیایی در منطقه مرزی خبر داده و هشدار داد که امنیت کردستان «خط قرمز سپاه» است. اطلاعات سپاه این استان «خودروی مشکوک پلاک سیاسی» در مناطق مرزی