بایگانی

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

حقوق شهروندی آنطور که در قانون اساسی آمده رعایت نمی‌شود

علي مطهري در برنامه ديد در شب گفت

زیتون- علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورا در آخرین برنامه دید در شب، مواضع صریح خود را با مردم بیان کرد. او در گفتگو با رشیدپور در خصوص رفتار نظام جمهوری اسلامی با دگراندیشان گفت:« کار مهاجرانی را ادامه…