دریای خزر

نگرانی افکار عمومی در ایران از کاهش سهم ایران از دریای خزر

زیتون– رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. اگرچه که در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده است. مهم‌ترین بند این کنوانسیون

تعیین سهم ایران از دریای خزر پای میز مذاکره

زیتون– سران ایران و چهار کشور پیرامون دریای خزر، روز یک‌شنبه برای امضای کنوانسیونی در مورد این دریا در قزاقستان گرد هم می‌آیند. دریای خزر٬ منبع غنی از انرژی و ماهی پر ارزش خاویار است. برآوردها نشان می‌دهد بستر خزر دربرگیرنده