دخالت دولت در انتخابات

مستنداتم از دخالت برخی دولتی‌ها در انتخابات را ارائه خواهم کرد

زیتون– رییس فراکسیون اصولگریان مجلس نهم در واکنش به اظهار نظر‌های اخیر وزیر کشور و مسئولان ستاد انتخابات در مورد ارائه مستندات وی در خصوص دخالت دولتی‌ها در انتخابات گفت که شواهد و نمونه‌هایی را تقدیم وزیر کشور خواهد کرد.