بایگانی

۲۴ فروردین ۱۳۹۵

دشوارترین مصاحبه شغلی جهان پیش روی نامزدهای دبیرکلی سازمان ملل

زیتون–  هشت نامزد دبیرکلی سازمان ملل با دشوارترین مصاحبه شغلی جهان روبرو هستند و هر یک از آنان طی سه روز آینده به مدت دو ساعت با سوال و جواب نمایندگان ۱۹۳ کشور جهان که عضو مجمع عمومی سازمان ملل ادامه…