دانش آموزان غیر ایرانی

دانش آموزان افغانستانی مدرسه زینبیه کرمان اخراج شدند

زیتون– دختران افغانستانی مدرسه زینبیه کرمان تنها پس از گذشت ده روز از آغاز سال تحصیلی جدید٬‌ از مدرسه اخراج شدند. والدین این دانش‌آموزان خبر داده‌اند که از ورود فرزندانشان به این مدرسه٬ پس از پایان تعطیلات دهه اول محرم٬