داماد احمد خاتمی

انتصاب داماد احمد خاتمی به ریاست دفتر نوبخت

زیتون– حسین میرخلیلی٬ داماد احمد خاتمی٬ به عنوان رییس حوزه‌ی ریاست در سازمان برنامه و بودجه شد. طی روزهای گذشته انتصاب دادمادهای چهره‌های سیاسی حاشیه‌هایی در پیش داشت. از جمله انتصاب داماد حسن روحانی به عنوان مشاور وزیر صنعت معدن و