خط_سوم

ققنوس

*برای محمد نوری‌زاد که تنها سلاحش کلمه بود و حالا جان!