بایگانی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

ققنوس

*برای محمد نوری‌زاد که تنها سلاحش کلمه بود و حالا جان!

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

بگذار این روزهای حرام بگذرد