خسرو منصوریان

خسرو منصوریان آزاد شد

زیتون- خسرو منصوریان، عضو ارشد نهضت آزادی ایران، ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه شب، از زندان اوین آزاد شد. به گزارش «زیتون» منصوریان سال گذشته در پی درخواست برای آزادی وثیقه خود که از سال ۱۳۸۰ در گرو دادستانی بود، بازداشت و به

انتقال بیمار قلبی از بیمارستان به زندان

خسرو منصوریان، فعال سیاسی و مددکاراجتماعی، در فروردین ماه ۱۳۸۰ در آستانه انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری کشورمان به همراه ۴۰ تن از اعضای نهضت آزادی ایران، تحت عنوان کشدار اقدام علیه امنیت کشور! حدود یکسال را در زندان عشرت