حمید هوشنگی

حمید هوشنگی درگذشت

زیتون– حمید هوشنگی٬ روزنامه نگار پیشکسوت٬ در گذشت. او که دانش آموخته رشته روزنامه نگاری بود٬ کار خبر را از سال ۱۳۵۲ در رادیو تلویزیون ملی

آخرین مطالب