حمیدرضا جلایی پور

بکش‌بکش‌های غیربهداشتی

من مدافع تشکیل کمیسیون اقوام و مذاهب ایران- نه برای یک قوم- هستم٬ که در این کمیسیون مشکلات اقوام دولت ملت ایران و کاهش و رفع تبعیض علیه ترک ها، کردها، اعراب، بلوچ ها و سایر اقوام ایرانی و حقوق‌شان محور توجه باشد.
ولی مخالف فراکسیون سازی قومی برای اقوام مختلف نه ایجاد کمیسیون اقوام هستم. این بکش بکش قومی در مجلس غیربهداشتی است و ناسیونالیسم شوونیستی ایران را بیدار می‌کند.

خاتمی، منصوری جلایی پور و کاشفی محاکمه می شوند

زیتون- وکیل محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، حمیدرضا جلایی‌پور و حسین کاشفی از صدور کیفرخواست برای موکلانش و برگزاری دادگاه آن‌ها در ۱۷ آبان ماه خبر داد. حجت کرمانی به ایلنا گفت که در پی اعلام دادسرا، موکلانش به مرجع قضایی

دولت به طور شفاف به مردم گزارش بدهد و عذر بخواهد

زیتون– حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب به دولت پیشنهاد داد تا در زمینه افشای فیش های حقوقی نجومی «شفافیت» را پیشه کند و مردم را در جریان مقابله با دولت با این مسئله بگذارد. این