حسین رونقی ملکی

درخواست جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی از رونقی برای شکستن اعتصاب غذا

زیتون- حسین رونقی ملکی  از روز ۷ فروردین‌ماه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین زندان اوین نسبت به روند درمانی بیماری‌های خود، دست به اعتصاب غذا زده است. او از شهریورماه سال گذشته از زندان آزاد و به دلیل بیماری، ادامه اجرای