جو بایدن

واکنش جمهوری اسلامی به تغییر ساکن خانه شماره ۱۶۰۰ خیابان پنسیلوانیا

زیتون– حسن روحانی٬ رییس جمهوری٬ در اولین واکنش رسمی به انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهوری جدید٬ گفت: «اینک فرصتی برای دولت آینده امریکا پیش آمده است که اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی،