جهاد اکبر

رهبر جمهوری اسلامی: احتمال جنگ نظامی ضعیف است اما جهاد کبیرباقیست

زیتون–  رهبر جمهوری اسلامی امروز به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر درمراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین شرکت کرد. . آیت الله خامنه ای در این مراسم گفت:« امروز برای نظام اسلامی، جنگ نظامی، احتمال ضعیفی است. لکن جهاد باقی است.