جن

مدیریت جنّی در جمهوری اسلامی

زیتون– جن و جن‌گیری از حوزه‌های مورد علاقه مقامات نظام جمهوری اسلامی‌ست که گاهی رقابت‌های میان‌شان پرده از روی آن برمی‌دارد. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است در سال‌های اخیر جن‌گیرها و افراد مدعی غیب‌گویی در اتخاذ