جلیقه زردها

دعوت به رواداری

زیتون– برخی از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی٬ در واکنش به اعتراضات مردم فرانسه٬ رییس جمهوری این کشور را دعوت به رواداری با معترضین کردند. معترضین

آخرین مطالب