تولید داروی جدید

جهانگیری: به برخی روزنامه‌ها نگاه نکنیم بهتر است

زیتون– معاون اول رییس جمهوری امروز صبح، در مراسم معرفی دستاوردهای صنعت دارویی کشور، گفت:« من امروز صبح روزنامه‌ها را خواندم و واقعاً ‌اگر به برخی از این روزنامه‌ها نگاه نکنیم بهتر است زیرا آنها مطرح می‌کنند که همه نگاه دولت به