ترمیم تیم اقتصادی

خبر رییس دفتر رییس جمهوری از تغییرات هیئت دولت

زیتون– محمود واعظی٬ رییس دفتر رییس جمهوری٬ انجام تغییرات در کابینه دوازدهم را تائید کرد. او در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص «جوان گرایی در دولت» گفت «اعضای محترم کابینه با توجه به شرایط جدید خروج آمریکا از برجام باید برنامه های