تحریم صنعت هوایی

مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا با فروش هواپیما به ایران

زیتون– مجلس نمایندگان آمریکا٬ رای به ممنوعیت فروش هواپیما به ایران داد. این مجلس روز گذشته به متمم‌هایی رای داده‌است که اگر در سنا نهایی و با امضای رییس‌جمهوری اجرایی شود، مانع از فروش هواپیماهای تجاری به ایران می‌شود. رای

اولین ایرباس به زمین نشست

زیتون- هم‌زمان با تحویل اولین هواپیمای ایرباس به ایران و فرود آن در فرودگاه مهرآباد، مدیرعامل این شرکت ضمن اعلام آغاز رسمی همکاری میان ایران و ایرباس، گفت: «انتخاب ترامپ تاثیری در روابط ما با ایران ندارد.» فابیس برژیر اضافه