بایگانی

۰۴ بهمن ۱۳۹۵

گفت‌وگوی حسین دهباشی با مصطفی تاج‌زاده

https://youtu.be/bJra3xvK-do

۲۴ آبان ۱۳۹۵

درباره جمهوری اسلامی؛ گفت‌وگو با صادق زیباکلام

https://youtu.be/dtsvmjQIR6Y

۱۶ آبان ۱۳۹۵

خشت خام: گفت‌وگو با ابراهیم یزدی

گفت‌وگو با ابراهیم یزدی

https://www.youtube.com/watch?v=UUng7sVB-Wo