تاجیکستان

درخواست قطع فعالیت کمیته امداد امام خمینی در تاجیکستان

زیتون- وزارت دادگستری تاجیکستان از دادگاهی در این کشور خواسته است که فعالیت دفتر «کمیته امداد امام خمینی» در این کشور را متوقف کند. این وزارت خانه بدون اشاره به جزئیات، اعلام کرده که از نظر او این سازمان خیریه ایرانی