تاتر شهر

اعتراض به ساخت مسجد مدرن ولیعصر؛ گنبد و مناره نصب کنید

زیتون– اعتراضات میرحیدری٬ روحانی که مدعی است برای زمین کنار ساختمان تئاتر شهر خطبه مسجد خوانده شده و باید ساختمان آن هم به عنوان مسجد استفاده شود، این بار معطوف به «گنبد و گلدسته و مناره» این مسجد شده است. ساخت

تهدید به پس‌گرفتن ساختمان کنار تئاتر شهر با نیروهای بسیج

زیتون– میرحیدر جعفری٬ روحانیی که مدعی است برای زمین کنار ساختمان تئاتر شهر خطبه مسجد خوانده شده و باید ساختمان آن هم به عنوان مسجد استفاده شود، گفت: «اگر با زبان و به‌راحتی تحویل دادند که هیچ، وگرنه ما آماده