بایگانی

۱۷ آذر ۱۳۹۵

???? میرحسین موسوی در بیمارستان قلب آنژیوگرافی شد

زیتون– میرحسین موسوی  به همراه زهرا رهنورد امروز برای سی‌تی آنژیوگرافی به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. به گزارش «زیتون»، به گفته یکی از پرسنل بیمارستان قلب تهران، پیش از ظهر امروز به ناگهان تعداد زیادی مامور لباس شخصی به ادامه…