بوی گند تهران

تهران «بوی گند» می‌دهد

زیتون– هوای تهران باز هم بعداز ظهر امروز (یکشنبه) «بوی گند» به خود گرفته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.   https://twitter.com/shadishadkaman/status/1206197194015027200 ترکیبی از بوی آشغال سوخته، لجن، گوگرد و توالت بین راهی رو تنفس