بورسیه

رییس دیوان محاسبات: درباره بی‌ضابطه بودن یا نبودن بورسیه‌ها حکم صادر نکردیم

زیتون– عادل آذر٬  رییس دیوان محاسبات٬ با اشاره به حکم نهایی این دیوان در خصوص بورسیه‌های دولت دهم گفت: «ما درباره مصادیق بورسیه‌ها و اینکه آیا کسی که بورسیه شده براساس ضوابط بوده یا خیر، رای صادر نکردیم.» ۱۷ آذرماه