بودجه ۹۷

گزارشی از یک فساد «کنترل‌شده»

زیتون ـ مهسا محمدی: دولت می‌گوید یک دلار که سهل است، یک سنت هم از بودجه ۹۷ گم نشده‌است. گزارش تفریغ بودجه در مجلس اما