بودجه مجلس

بودجه مجلس طی چهار دوره ۲۴ برابر شد

زیتون– روزنامه جامعه فردا خبر از رشد ۲۳۰۰ درصدی بودجه مجلس از سال ۸۳ تاکنون داد. این رقم میزان رشد بودجه مجلس از شروع به کار مجلس هفتم تا به امروز است. محمدرضا تابش، نماینده مردم تهران خبر داد بودجه