بایگانی

۰۶ اسفند ۱۳۹۴

نرگس محمدی و بهاره هدایت هم در انتخابات شرکت می‌کنند

زیتون- بنا به اخبار رسیده به زیتون نرگس محمدی، در بند زنان اوین به لیست امید رای خواهد داد.       همچنین بهاره هدایت، زندانی سیاسی بند نسوان نیز که از سال ۸۸ تا کنون در زندان به سر ادامه…