بنیادگرایی

تلاش آموزش و پرورش برای مقابله با سلفی‌گری در میان جوانان

زیتون– وزیر آموزش و پرورش خبر داد که این وزارتخانه در «اتاق فکر» خود مقابله با تفکر «سلفی‌گری» را به عنوان «اولویت‌دارترین» موضوع انتخاب کرده و برنامه‌ریزی‌هایی نیز در این زمینه کرده است که «در حال اجرا است.»  علی‌ اصغر