بصره

کنسولگری ایران در بصره در آتش سوخت

زیتون– ساعتی پیش کنسولگری ایران در شهر بصره عراق هدف حمله معترضان دولت قرار گرفت و به آتش کشیده شد. مسئول اطلاع‌رسانی کنسولگری ایران در