بسیج سایبری

به کارگیری ۱۸ هزار نفر برای رصد فضای مجازی توسط دادستانی

زیتون- عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، خبر از راه اندازی «بسیج فضای سایبر» داد. خرم آبادی به ایلنا گفت که حدود «۱۸هزار نفر» به صورت «داوطلبانه» فضای مجازی را رصد می‌کنند. به گفته او