بحران نان

کمبود نان و طولانی‌شدن صف نانوایی‌ها در برخی استان‌ها

زیتون– کمبود نان که از ارومیه شروع شد٬ به مرور به استان‌های همجوار کشیده شده است. کمبود نان در ارومیه با صف‌های طولانی نانوایی‌ها آغاز شد. شهروندان این شهر با انتشار عکس‌هایی از صف‌های مقابل نانوایی‌ها نوشتند که کمبود نان