ایرج افشار

دکتر منوچهر ستوده بستری شد

زیتون- به دنبال دیداری که مصطفی محقق داماد از منوچهر ستوده داشتند، پی به وضعیت نامساعد ایشان بردند و بلافاصله اقداماتی را برای انتقال ایشان به بیمارستان انجام دادند. مجله بخارا خبر داد که معاون وزارت بهداشت، دکتر ملک زاده و معاون