ایدز حقوقی

معاون فرهنگی قوه قضائیه: دارندگان تصاویر مجرمانه در موبایل محاکمه شوند

زیتون– هادی صادقی٬ معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته جامعه ایران دچار «ایدز حقوقی» شده و «در اکثر تلفن‌های همراه تصاویر مجرمانه وجود دارد و جا دارد که همه افراد به نوعی محاکمه شوند.» معاون فرهنگی قوه قضاییه ذخیره انبوهی از تصاویر